اجرای طرح تکریم بازنشستگان در مدیریت درمان استان مازندران

رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی مدیریت درمان مازندران گفت: این طرح با هدف کمترین هزینه هم در وقت و هم در بحث مادی با بهترین کیفیت خدمت به بیماران بازنشسته انجام شد.

http://tekrarnews.ir/wp-content/uploads/photo_2017-12-29_15-25-35.jpg

به گزارش تکرار ، عادل حدیدی رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی مدیریت درمان استان مازندران در هفتمین اردوی سیاحتی ، فرهنگی و آموزشی اعضای هیات مدیره کانون های کارگری بازنشسته تامین اجتماعی مازندران در جزیره قشم ، با اشاره عملیاتی شدن اهداف و برنامه مجموعه مدیریت درمان در راستای تجهیز مراکز درمانی و بحث هتلینگ بیمارستان ها گفت:امروز مجموعه مدیریت درمان استان مازندران مفتخر است که با حمایت های دولت محترم ،جامعه کارگری و بازنشستگان بسیاری از اهداف و برنامه های مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی مازندران در بحث بازسازی و تجهیز مراکز درمانی و اجرای طرح هتلینگ بیمارستان ها تحقق یافته است.
وی در ادامه گفت: تلاش برای گرفتن مجوز جذب پزشکان متخصص،خرید دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان رازی غرب استان مازندران، هتلینگ کردن بیمارستان های تامین اجتماعی استان مازندران از جمله اقدامات مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی مازندران است.

دکتر عادل حدیدی در ادامه با اشاره به تشکیل کلاس های آموزشی برای نیروی انسانی در بحث نگرش مثبت با هدف اجرای بهتر در نگهداری هتلینگ و برخورد با بیماران گفت:حفظ شانیت و جایگاه مراجعین یکی از مهمترین مواردی است که مورد تایید مقام عالی وزارت و مدیریت عامل سازمان و مدیریت درمان استان مازندران بوده و برای تحقق و حفظ این مهم بحث آموزش نیروهای انسانی مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی مدیریت درمان مازندران در ادامه در خصوص اجرای طرح تکریم بازنشستگان گفت: این طرح با هدف کمترین هزینه هم در وقت و هم در بحث مادی با بهترین کیفیت خدمت به بیماران بازنشسته صورت گرفته است.

دکتر حدیدی در پایان با اشاره به اهمیت جایگاه اورژانس در مراکز درمانی گفت: اورژانس باید جایگاه بیماران اورژانسی باشد و تشخیص و رسیدگی به موقع به بیماران اورژانسی بسیار مهم و حیاتی است ،پروژه اورژانس یکی دیگر از اهداف و طرح های مدیریت درمان مازندران است.