اختصاصی تکرار / مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مازندران : دولت تلاش دارد تا دغدغه کارگران کاهش یابد

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت : دولت تلاش دارد تا دغدغه کارگران کاهش یابد.

به گزارش تکرار ، کامران اصغری در هفتمین اردوی سیاحتی ، فرهنگی و آموزشی اعضای هیات مدیره کانون های کارگری بازنشسته تامین اجتماعی مازندران در جزیره قشم ، اظهار داشت : دولت تدبیر و امید با تمام مشکلات اقتصادی تلاش می کند تا آمار اشتغال در جامعه بیشتر شود .

وی با تاکید بر اینکه تبعیض باعث ایجاد ناامیدی و ناراحتی در جامعه کارگری و بازنشستگان می شود ، افزود : برای رفع تبعیض در بین جامعه کارگری اراده جدی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد.

اصغری تصریح کرد : شایسته یک کارمند ایرانی نیست که با توجه به کم بودن حقوقش ، کم کاری کند .

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد : اینکه کارگران تامین اجتماعی انتظار دارند از امکانات رفاهی کارمندان تامین اجتماعی استفاده کنند ، حرف منطقی است .

وی تصریح کرد : دولت از افراد کارآفرین حمایت خواهد کرد تا مشکل بیکاری کاهش یابد.

اصغری اظهار داشت : سیستم دولتی پاسخگوی افراد بیکار نیست و باید از بخش خصوصی حمایت شود تا ایجاد اشتغال کنند.

https://mazandaran.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/01/82931_orig.jpg