مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی : به دنبال ایجاد شادابی در بین بازنشستگان هستیم

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت : به دنبال ایجاد شادابی در بین بازنشستگان هستیم.

به گزارش تکرار ، حسین شاهوردی در هفتمین اردوی سیاحتی ، فرهنگی و آموزشی اعضای هیات مدیره کانون های کارگری بازنشسته تامین اجتماعی مازندران در جزیره قشم ، اظهار داشت : شادی بازنشستگان موجب شادی خانواده ی آنها نیز می شود.

http://tekrarnews.ir/wp-content/uploads/photo_2017-12-29_09-20-03.jpg

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی طرح کرامت رضوی را با تمام ضعف ها و محدودیت هایش آغاز کرده است ، اظهار داشت : هدف سازمان از اجرای طرح های فرهنگی افزایش امید و انگیزه در زندگی بازنشستگان است.

شاهوردی تصریح کرد : ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بالای ۶۰ سال در ایران زندگی می کنند.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به دنبال حل مشکلات گردشگری و رفاهی بازنشستگان این سازمان است ، اظهار داشت : مازندران دومین استان سالمند کشور است.

شاهوردی ادامه داد : اینکه مازندران دومین استان سالمند کشور است یعنی امید به زندگی در این استان بالاست .

وی ادامه داد : تلاش خواهیم کرد کرامت و بزرگی بازنشستگان حفظ و وضعیت درمان این قشر بهبود یابد.

شاهوردی تصریح کرد : با آموزش و برنامه ریزی درست می توان بیماری بازنشستگان آینده را کاهش دهیم .

وی با اشاره به تلاش بازنشستگان در بحث عدم جدا سازی درمان از سازمان تامین اجتماعی افزود : اجازه نخواهیم داد صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی با مشکل جدی رو به رو شود.