اختصاصی تکرار / عضو کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی : کارگران بازنشسته انتظار دارند تا همسان سازی حقوق ها اجرائی شود

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران گفت : جامعه کارگری ، بازنشستگان و مستمری بگیران جهت کاهش مشکلات شان به سازمان تامین اجتماعی امید بسته اند .

به گزارش تکرار ، “نصرالله دریابیگی” در هفتمین اردوی سیاحتی ، فرهنگی و آموزشی اعضای هیات مدیره کانون های کارگری بازنشسته تامین اجتماعی مازندران در جزیره قشم ، اظهار داشت : کارگران اولین قشری بودند که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با امام راحل بیعت کرد.

http://tekrarnews.ir/wp-content/uploads/photo_2017-12-28_11-54-41.jpg

دریابیگی هدف از برگزاری اینگونه همایش های برون استانی را تقویت همدلی و وحدت بین بازنشستگان دانست و ادامه داد : کار و خدمت جمعی لازمه موفقیت بازنشستگان و کارگران است.

وی تصریح کرد : ۶۵ درصد از کارگرانی که بیش از ۳ دهه کارگری کردند امروز حداقل حقوق را دریافت می کنند.

دبیر اجرائی خانه کارگر با تاکید بر اینکه دولت میلیاردها تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است ، افزود : امروز کارگران بازنشسته انتظار دارند تا همسان سازی حقوق ها اجرائی شود.

دریابیگی فقر را عامل از بین برنده ی ایمان در خانواده ها دانست و افزود : امروز جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند.

عضو کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اظهار داشت : بیمارستان های تامین اجتماعی از جمله دارائی های کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است و این قشر اجازه نخواهند داد این املاک به وزارتخانه دیگری بخشیده شود.