اختصاصی تکرار / مشاور رئیس سازمان تامین اجتماعی : پاسخگوئی از راهبردهای سازمان تامین اجتماعی است

مشاور رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور و مدیرکل روابط عمومی این سازمان گفت : ۴۱ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

به گزارش تکرار ، امیرعباس تقی پور در هفتمین اردوی سیاحتی ، فرهنگی و آموزشی اعضای هیات مدیره کانون های کارگری بازنشسته تامین اجتماعی مازندران در جزیره قشم ، اظهار داشت : ۱۳ میلیون و ۷۷۰ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی هستند.

http://tekrarnews.ir/wp-content/uploads/IMG_7295.jpg

وی ادامه داد : ۳ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر مستمری بگیر اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند.

تقی پور اظهار داشت : همگرائی در توجه به مسائل صندوق های بازنشستگی در کشور امیدآفرین است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد : سیاست سازمان تامین اجتماعی و شخص دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان این است که علاوه بر بیان واقعیت های سازمان با هدف کاهش مشکلات ، از ایجاد اضطراب برای بازنشستگان تامین اجتماعی پرهیز شود.

وی اظهار داشت : نباید به مجموعه سیاست هایی که قبل از دولت تدبیر وامید در سازمان تامین اجتماعی رخ داده بی توجه بود زیرا همه ی آنها در وضعیت فعلی سازمان تاثیرگذار بودند.

تقی پور با بیان اینکه یکی از کارکردهای سازمان تامین اجتماعی ایجاد امنیت اجتماعی برای ذی نفعان است ، افزود : هر وقت در سازمان تامین اجتماعی سیاست های مدیریتی جایش را به مدیریت سیاسی بدهد این سازمان با بحران رو به رو می شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد : در سازمان تامین اجتماعی در کنار توجه و تلاش برای حل مسائل جاری باید موضوع آینده نگری را لحاظ کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

تقی پور اظهار داشت : تیم مدیریتی سازمان تمام تلاش شان را کردند تا وضعیت جاری سازمان بهبود یابد.

به گزارش تکرار ، مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تلاش هایی که به توسعه فناوری اطلاعات و ارائه خدمات غیرحضوری به مستمری بگیران و کارگران شده است ، افزود : بحث ارتقا هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی کشور یکی دیگر اقدامات خوبی بوده که در سال های اخیر انجام شده است.

وی ادامه داد : سازمان تامین اجتماعی توجه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان را به عنوان یکی از دغدغه های اصلی قرار داده است.

تقی پور افزود : از سال ۹۲ با حضور مستمر کارشناسان تامین اجتماعی در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر ، از ایجاد عوامل بر هم زننده تعادل و تصویب تعهدات بدون منبع برای این سازمان جلوگیری شده است.