اختصاصی تکرار / نماینده مردم تهران : پوپولیسم یعنی به نام فقرا برای عده ای دیگر هزینه می شود / یکی از مبادی کار صندوق های بازنشستگی ، استقلال آنها است / وزیر بهداشت بداند اجازه نخواهیم داد عده ای بنشینند و برای ما تصمیم بگیرند

دبیرکل خانه کارگر گفت : امروز دولت ها باید به کارگران بازنشسته غرامت بدهند و یا ارزش پول را به مانند گذشته برگردانند.

به گزارش تکرار ، علیرضا محجوب در هفتمین اردوی سیاحتی ، فرهنگی و آموزشی اعضای هیات مدیره کانون های کارگری بازنشسته تامین اجتماعی مازندران در جزیره قشم با تاکید بر اینکه مازندران را باید با مفاخر و اندیشمندانش شناخت ، اظهار داشت : مازندران تاریخ کهنی دارد که بوی آبادی همیشه همراه این استان بوده است.

وی تصریح کرد : در این فضای اقتصادی و سیاسی نباید از کاری که به آن مامور شده ایم غفلت کنیم.

http://tekrarnews.ir/wp-content/uploads/IMG_7243.jpg

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود : زمانی که قانون تامین اجتماعی نوشته می شد امید به زندگی ۴۹ سال بود که امروز به ۷۳ سال رسید.

محجوب با تاکید بر اینکه در زمان نوشتن قانون تدبیر ویژه ای برای سازمان تامین اجتماعی اندیشیده نشده بود و تا به امروز نیز نوشته نشده است ، اظهار داشت : به خاطر همین موضوع سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت ایجاد می شود.

دبیرکل خانه کارگر افزود : صندوق های کشوری و لشکری یک صندوق کاغذی هستند که از لحاظ منابع مالی وجود خارجی ندارند .

به گزارش تکرار ، علیرضا محجوب با تاکید بر اینکه جمعیت ایران در ۱۰ سال آینده سیر منفی خواهد داشت ، افزود : با ادامه این روند ، ایران در آینده با کاهش چشمگیر جمعیت رو به رو خواهد شد.

وی ادامه داد : کسانی که می خواهند برای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی نسخه بپیچند به دنبال راهکارهای عملی و قابل اجرا باشند .

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صندوق کشوری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت دریافت خواهد کرد تا بتواند سرپا بماند ، تصریح کرد : صندوق لشکری نیز بخش زیادی از مستمری های بازنشستگانش را از دولت دریافت می کند.

به گزارش تکرار ، محجوب تصریح کرد : کارگرد صندوق ها در کشور ، کارگرد قابل مطالعه ای است .

وی ادامه داد : یکی از مبادی کار صحیح صندوق های بازنشستگی ، استقلال آنها همراه با مشارکت صاحبان سهم است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صندوق های بازنشستگی در کشور نمایش استقلال را هم ندارند ، اظهار داشت : صندوق هایی که زیربنای آنها با وابستگی به دولت طراحی شده باشد بهتر از این نخواهد شد.

محجوب تصریح کرد : اصلاح قوانین انتصاب هیات امنا در صندوق های بازنشستگی ضروری است .

وی ادامه داد : افرادی به صندوق بازنشستگی دعوت شده اند که باید آنها را به دستگاه های امدادی معرفی می کردند.

محجوب افزود : با این میزان مستمری ها ، کارگران بازنشسته نمی توانند هزینه خانواده را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه آیا می شود به نام محروم و فقیر بشترین بلا را بر سر کارگران آورد ؟ ، تصریح کرد : پوپولیسم یعنی به نام فقرا برای عده ای دیگر هزینه می شود.

محجوب اظهار داشت : تراز سرمایه در سازمان تامین اجتماعی به منفی ۲ درصد رسیده است .

به گزارش تکرار ، دبیرکل خانه کارگر ادامه داد : تصمیم غلط در بعضی از دولت ها و عدم جبران آنها باعث افزایش نقدینگی در کشور شده است.

وی با بیان اینکه آیا خوردن پول کارگران و مستمری بگیران افتخار محسوب می شود ، افزود : بودجه ای که امسال برای پرداخت مطالبات در صندوق کارگران بازنشسته گذاشته اند نوعی تمسخر محسوب می شود.

محجوب با تاکید بر اینکه وزیر بهداشت به دنبال به زیر کشیدن رئیس سازمان تامین اجتماعی است ، اظهار داشت : اعتقاد داشتم که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید اقتصاددان باشد ولی امروز در پی درخواست وزیر بهداشت ، اجازه تغییر نخواهیم داد.

عضو فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه فردی در وزارت دیگری تعیین تکلیف می کند به شرطی وزیر می مانم که رئیس فعلی سازمان تامین اجتماعی باید تغییر کند ، اظهار داشت : آیا ظلمی بالاتر از این وجود دارد که افرادی دیگر برای کارگران تصمیم بگیرد !؟

محجوب تصریح کرد : امروز عرض می کنم تا زمانی که لازم باشد اجازه نخواهیم داد عده ای بنشینند و برای ما تصمیم بگیرند.

به گزارش تکرار ، نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت : خدمات دهی در سازمان تامین اجتماعی ایرادات فراوانی دارد ولی این دلیلی نمی شود اجازه دهیم وضعیت این سازمان را بدتر کنند.

محجوب با تاکید بر اینکه اسم همسان سازی حقوق ها را به همانند سازی تغییر دادند ، افزود : نام این کار مهم نیست بلکه مهم اجرای عدالت است .

نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به بعضی مسئولین گفت : آنچیزی که برای خودتان می اندیشید برای بازنشسته و کارگران در نظر بگیرید.